Tájékoztató a pályázatokról

A GEO-LOG Kft. a Mikro- és Kisvállalkozások Innovációs Tevékenységének Támogatása pályázati felhívásra 2018-1.1.1-MKI-2018-00010 azonosító számon pályázatot nyújtott be Komplex sekélygeofizikai módszerfejlesztés, integrált szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai technológiával címmel.

A Projekt megvalósításához a Támogató az NKFI Alapból összesen 90 632 943 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A megvalósítás 2019.02.01. - 2021.01.31-ig tart.


A GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” kiírás keretében elnyerte a „Kútvizsgálati módszerek fejlesztése korszerű digi-technológiával”, KFI_16-1-2017-0052 azonosító számú projekt támogatást. A támogatás összege 91,428 millió forint.

A KFI_16-1-2017-0052 azonosító számú projekt mélyfúrás-geofizikai mérőeszközökben használható digitális jelátvitel ipari kutatását és ezen alapuló sokparaméteres mérőszondák kísérleti fejlesztését tartalmazza. A projekt keretében fejlesztett specializált mélyfúrás-geofizikai mérőszondák új megoldásokat és csúcstechnológiát képviselnek a víz- és hévízkutatásban, valamint a geotermikus energiatermelésben. A projekt eredményeként kifejlesztett eszközök megbízható méréseket biztosítanak Magyarország nagyberuházásaihoz kapcsolódó földtani kutatásaiban is.

Részbeszámoló közzététel:

A Geo-Log Kft. a KFI_16-1-2017-0052 jelzésű, NKFI alapból megvalósuló projekt első éves részbeszámolójának megfelelően tájékoztatást ad a projekt előrehaladásáról és eredményeiről.
A beszámolási időszakra tervezett, a mélyfúrás-geofizikai szondákban, 4000 m páncélkábelen használható, 125℃-ig működő 400 kbit/s digitális jelátvitel ipari kutatása sikeresen megtörtént az AITIA International Informatikai Zrt. alvállalkozó bevonásával. Megvalósult és terepi tesztekkel sikeresen ellenőrzött a 125℃-os, 3 kábel éren működő 480 kbit/s digitális adatátvitel. Az adatátvitel beépítésre került az új fejlesztésű, sokparaméteres mélyfúrás-geofizikai mérőszondákba és azokkal terepi méréseket végzett a GEO-LOG Kft.
A 100℃-ig használható 1 Mbit/s sebességű digitális jelátvitel megvalósításán a GEO-LOG és az AITIA szakemberek folyamatosan együttműködnek, felhasználva a 480 kbit/s adatátvitel eredményeit és a beszámolási időszakban tesztelt SHDSL adatátviteli rendszerekkel megszerzett terepi tapasztalatokat. Az 1 Mbit/s 4 eres adatátvitel műszaki építése, tesztelése és ipari megvalósítása folyamatban van.
A nagyfelbontású és magashőmérsékletű lyukkamera fejlesztését a GEO-LOG Kft. saját kísérleti fejlesztés keretében végzi. A lyukkamera prototípusát egy ipari, 60℃-ig felhasználható, piacon beszerezhető SHDSL adatátviteli rendszerrel teszteli és végez méréseket vízkutakban. A kamera végleges, nagyhőmérsékletű ipari megvalósítása a projekt második beszámolási időszakában történik meg.
A Geo-Log Kft. saját ipari kutatás keretében sikeresen befejezte a „Kombinált digitális akusztikus és természetes gamma sugárzás mérő szonda fejlesztése” részfeladatot. A mélyfúrás-geofizikai mérőszonda prototípusát sikeresen tesztelte ipari mérések során a 480 kbit/s adatátviteli rendszerrel együtt.
A „Kombinált digitális fajlagos elektromos ellenállás természetes gamma sugárzás és ferdeség mérő szonda fejlesztése” részfeladat ipari kutatást a Geocoop Kft. szakembereivel közösen végezte el, és sikeresen tesztelte a mérőszondát ipari mérések során a 480 kbit/s adatátviteli rendszerrel együtt.
A GEO-LOG Kft. a következő beszámolási időszakra tervezett „Kombinált, nagy rugóerejű, magas hőmérsékletű lyukátmérő, hőmérséklet és természetes gamma sugárzás mérő szonda” részfeladat megvalósítását is megkezdte a jelen beszámolási időszakban, a Pécsi IST-vel együttműködve, akik elvégezték a mérőszonda mechanika tervezését az egyeztetett specifikációknak megfelelően.

Tájékoztató a projekt lezárásáról:

A Geo-Log Kft. a KFI_16-1-2017-0052 jelzésű, NKFI alapból megvalósuló projekt második éves részbeszámolójának megfelelően tájékoztatást ad a projekt eredményeiről és sikeres lezárásáról.

A projekt mélyfúrás-geofizikai mérőeszközökben használható digitális jelátvitel ipari kutatását és ezen alapuló sokparaméteres mérőszondák kísérleti fejlesztését és azok prototípusának megalkotását tartalmazta.

A projektben mind a hét részfeladat sikeres teljesítésre és lezárásra került a projekt kétéves időtartama alatt.

A mélyfúrás-geofizikai szondákban, 4000m páncélkábelen 125℃-ig használható 3 éren működő 480kbit/s sebességű és 4 éren működő 1Mbit/s digitális jelátvitel ipari kutatása sikeresen megtörtént az AITIA International Informatikai Zrt. alvállalkozó bevonásával. A digitális jelátvitelek beépítésre kerültek az új fejlesztésű, sokparaméteres mélyfúrás-geofizikai mérőszondákba és azokkal sikeres terepi méréseket végzett a Geo-Log Kft.

A Geo-Log Kft. saját ipari kutatás keretében sikeresen kifejlesztette a nagyfelbontású, 100℃ hőmérséklet tűrésű lyukkamerát, amely alkalmas víz- és termálkutak video vizsgálatára. A kamera szonda 60mm átmérőjű, előrelátó, fókuszálható optikájú és 20fps HD minőségű képet ad.

A Geo-Log Kft. saját ipari kutatás keretében sikeresen befejezte a 43mm-es, digitális 8 csatornás akusztikus szonda, a fajlagos ellenállás és lyuk ferdeséget mérő szonda, a 60mm-es 3 pados mikroellenállást mérő szonda és egy nagy rugóerejű, magas hőmérsékletű 3 karos lyukátmérő, hőmérséklet mérő szonda megvalósítását. Mindegyik kombinált szonda tartalmaz természetes gamma sugárzást mérő egységet, amely lehetővé teszi a mérések pontos rétegtani korrelációját. Ezen részfeladatok sikeres teljesítésével a Geo-Log Kft. létrehozott egy olyan digitális kombinált szondaparkot, amely alkalmas víz- és termálkutak nagypontosságú mélyfúrás-geofizikai vizsgálatára.

A projekt keretében megvalósításra került egy újszerű fertőtlenítő szonda, amely alkalmas bakteriálisan szennyezett vízkutak hatékony fertőtlenítésére. Az általános gyakorlatot kiegészítve, a szondával a fertőtlenítő szert a kúttalpon vagy a vízbeáramlási mélységben lehet kiengedni. Ezzel az eljárással a feláramló víz automatikusan elvégzi a fertőtlenítőszer elkeverését és ezzel a teljes termelő kútszakasz fertőtleníthető. A megoldással a Geo-Log Kft. új szolgáltatást nyújthat a víztermelő kutak kezelésében.

A Geo-Log saját értékelése szerint az NKFI alap támogatásával sikeres és eredményes 2 éves projekt van a hátuk mögött, amely lehetővé tette, hogy a Geo-Log Kft. a digitális mélyfúrás-geofizika terén is megtartsa vezető szerepét és magas szintű mérési technológiával járuljon hozzá a víz- és termálvíz kutatás eredményeihez.


A GEO-LOG Kft. szolgáltatási körének bővítése, minőségbiztosítási rendszerének megújítása, a mérések kvantitatív kiértékelhetőségének biztosítása céljából megvalósuló projekt az INNOCSEKK pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre, amely támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.


A "Mélyfúrás-geofizikai műszerfejlesztés a Geo-Log Kft-nél" c. projekt az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával a GVOP-2005-2.1.1-es kódjelű pályázat keretében került megvalósításra.