Tájékoztató a pályázatokról

A GEO-LOG Kft. a Mikro- és Kisvállalkozások Innovációs Tevékenységének Támogatása pályázati felhívásra 2018-1.1.1-MKI-2018-00010 azonosító számon pályázatot nyújtott be Komplex sekélygeofizikai módszerfejlesztés, integrált szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai technológiával címmel.

A Projekt megvalósításához a Támogató az NKFI Alapból összesen 90 632 943 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A megvalósítás 2019.02.01. - 2021.01.31-ig tart.


A GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” kiírás keretében elnyerte a „Kútvizsgálati módszerek fejlesztése korszerű digi-technológiával”, KFI_16-1-2017-0052 azonosító számú projekt támogatást. A támogatás összege 91,428 millió forint.

A KFI_16-1-2017-0052 azonosító számú projekt mélyfúrás-geofizikai mérőeszközökben használható digitális jelátvitel ipari kutatását és ezen alapuló sokparaméteres mérőszondák kísérleti fejlesztését tartalmazza. A projekt keretében fejlesztett specializált mélyfúrás-geofizikai mérőszondák új megoldásokat és csúcstechnológiát képviselnek a víz- és hévízkutatásban, valamint a geotermikus energiatermelésben. A projekt eredményeként kifejlesztett eszközök megbízható méréseket biztosítanak Magyarország nagyberuházásaihoz kapcsolódó földtani kutatásaiban is.

Részbeszámoló közzététel:

A Geo-Log Kft. a KFI_16-1-2017-0052 jelzésű, NKFI alapból megvalósuló projekt első éves részbeszámolójának megfelelően tájékoztatást ad a projekt előrehaladásáról és eredményeiről.
A beszámolási időszakra tervezett, a mélyfúrás-geofizikai szondákban, 4000 m páncélkábelen használható, 125℃-ig működő 400 kbit/s digitális jelátvitel ipari kutatása sikeresen megtörtént az AITIA International Informatikai Zrt. alvállalkozó bevonásával. Megvalósult és terepi tesztekkel sikeresen ellenőrzött a 125℃-os, 3 kábel éren működő 480 kbit/s digitális adatátvitel. Az adatátvitel beépítésre került az új fejlesztésű, sokparaméteres mélyfúrás-geofizikai mérőszondákba és azokkal terepi méréseket végzett a GEO-LOG Kft.
A 100℃-ig használható 1 Mbit/s sebességű digitális jelátvitel megvalósításán a GEO-LOG és az AITIA szakemberek folyamatosan együttműködnek, felhasználva a 480 kbit/s adatátvitel eredményeit és a beszámolási időszakban tesztelt SHDSL adatátviteli rendszerekkel megszerzett terepi tapasztalatokat. Az 1 Mbit/s 4 eres adatátvitel műszaki építése, tesztelése és ipari megvalósítása folyamatban van.
A nagyfelbontású és magashőmérsékletű lyukkamera fejlesztését a GEO-LOG Kft. saját kísérleti fejlesztés keretében végzi. A lyukkamera prototípusát egy ipari, 60℃-ig felhasználható, piacon beszerezhető SHDSL adatátviteli rendszerrel teszteli és végez méréseket vízkutakban. A kamera végleges, nagyhőmérsékletű ipari megvalósítása a projekt második beszámolási időszakában történik meg.
A Geo-Log Kft. saját ipari kutatás keretében sikeresen befejezte a „Kombinált digitális akusztikus és természetes gamma sugárzás mérő szonda fejlesztése” részfeladatot. A mélyfúrás-geofizikai mérőszonda prototípusát sikeresen tesztelte ipari mérések során a 480 kbit/s adatátviteli rendszerrel együtt.
A „Kombinált digitális fajlagos elektromos ellenállás természetes gamma sugárzás és ferdeség mérő szonda fejlesztése” részfeladat ipari kutatást a Geocoop Kft. szakembereivel közösen végezte el, és sikeresen tesztelte a mérőszondát ipari mérések során a 480 kbit/s adatátviteli rendszerrel együtt.
A GEO-LOG Kft. a következő beszámolási időszakra tervezett „Kombinált, nagy rugóerejű, magas hőmérsékletű lyukátmérő, hőmérséklet és természetes gamma sugárzás mérő szonda” részfeladat megvalósítását is megkezdte a jelen beszámolási időszakban, a Pécsi IST-vel együttműködve, akik elvégezték a mérőszonda mechanika tervezését az egyeztetett specifikációknak megfelelően.


A GEO-LOG Kft. szolgáltatási körének bővítése, minőségbiztosítási rendszerének megújítása, a mérések kvantitatív kiértékelhetőségének biztosítása céljából megvalósuló projekt az INNOCSEKK pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre, amely támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.


A "Mélyfúrás-geofizikai műszerfejlesztés a Geo-Log Kft-nél" c. projekt az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával a GVOP-2005-2.1.1-es kódjelű pályázat keretében került megvalósításra.