Tájékoztató a pályázatokról

A GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” kiírás keretében elnyerte a „Kútvizsgálati módszerek fejlesztése korszerű digi-technológiával”, KFI_16-1-2017-0052 azonosító számú projekt támogatást. A támogatás összege 91,428 millió forint.

A KFI_16-1-2017-0052 azonosító számú projekt mélyfúrás-geofizikai mérőeszközökben használható digitális jelátvitel ipari kutatását és ezen alapuló sokparaméteres mérőszondák kísérleti fejlesztését tartalmazza. A projekt keretében fejlesztett specializált mélyfúrás-geofizikai mérőszondák új megoldásokat és csúcstechnológiát képviselnek a víz- és hévízkutatásban, valamint a geotermikus energiatermelésben. A projekt eredményeként kifejlesztett eszközök megbízható méréseket biztosítanak Magyarország nagyberuházásaihoz kapcsolódó földtani kutatásaiban is.


A GEO-LOG Kft. szolgáltatási körének bővítése, minőségbiztosítási rendszerének megújítása, a mérések kvantitatív kiértékelhetőségének biztosítása céljából megvalósuló projekt az INNOCSEKK pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre, amely támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.


A "Mélyfúrás-geofizikai műszerfejlesztés a Geo-Log Kft-nél" c. projekt az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával a GVOP-2005-2.1.1-es kódjelű pályázat keretében került megvalósításra.