Mélyfúrás-geofizikai mérések és földtani értelmezésük

Geo-Log offers wide variety of open-hole and cased-hole logging, production logging and measurements in closed and flowing well. Geo-Log is prepared to perform some type of logging and measurement in static and dynamic well conditions. Please visit “Our Measurements” for the list of the logging tools and measurements. Geo-Log is equipped with slim hole tools from 36 to 60mm, working up 120 Celsius (some tools may have different specification). All our tools are quality checked regularly, nuclear tools are calibrated and measure geophysical parameters. Tools are combined to measure multiple parameters in one run to save time in logging work. Six well logging unit with depth capacity from 300m to 4000m are run parallel, by highly qualified and experienced field crews. Measurements are processed, interpreted, final report is prepared by team of geophysicist, geologists, mining engineers and environmental scientist. All our measurement documented and reported in digital form. Contact us for more details and we are pleased to provide our best services to answer your questions.

Földtani értelmezés, keresztszelvények készítése

Közeli kutaknál, különösen termelő-visszasajtoló párok esetében alapvető beszűrőzött vízadó rétegek kapcsolatának feltárása. Új kutakat gyakran már ismert jó vízadó rétegekre telepítenek, más esetben éppen ezeket igyekeznek elkerülni. A mélyfúrás-geofizikai szelvények segítségével kijelölhetőek az összetartozó rétegek

Alföldi termálkör kútjai között korreláció természetes gamma (kék) és fajlagos ellenállás (piros) szelvények alapján. Sárgával kiemelve a szűrőzöttt rétegek.

Sekély mérnökgeológiai célú fúrások közti korreláció. A több különböző szelvény (természetes gamma, fajlagos ellenállás, sűrűség, neutron, akusztikus sebesség) közötti színezés ujjlenyomat-szerűen kiemeli az összetartozó rétegeket.

Földtani modellezés

Rétegdőlésmérés (akusztikus lyuktelevízió v. DIP) és tektonikai értelmezés

Geotechnikai mérések és laborvizsgálatok együttes értelmezése (RMR, ...)

Bányavágatok, alagutak kivitelezéséhez nagy segítséget adhatnak az előfúrásokban végzett mélyfúrás-geofizikai mérések. A legtöbb alagút építés során készítenek kutatófúrásokat, abból a célból, hogy az alagúthajtás kivitelezését (fejtéshossz, biztosítási mód, stb.) minél pontosabban tudják tervezni. Erre hagyományosan a fúrásokból származó magok földtani és geotechnikai leírását alkalmazzák (kőzettest osztályozás), aminek számos bevált módszerét dolgozták ki világszerte (RQD,RMR, Q, stb.) A mélyfúrás-geofizikai mérések több, a magfúrásból és mag laboratóriumi vizsgálatokon túlmutató információt tartalmaznak.

Azok a mélyfúrás-geofizikai paraméterek (fajlagos ellenállás, akusztikus terjedési idő, repedéssűrűség-eloszlás), amelyek érzékenyek a kemény kőzetek geotechnikai állapotára, kiválóan alkalmasak a fúrással harántolt térrészek kőzetmechanikai jellemzésére. Néhány, az adott kőzetben mélyített fúrás maganyaga alapján kiválasztott —bármilyen típusú — kőzettest-osztályozás és az ugyanezen fúrásokban végzett mélyfúrás-geofizikai mérések alapján meghatározható egy regressziós összefüggés, mely segítségével a további fúrásokban rendkívül gyorsan, és objektíven elvégezhető a kőzettest-osztályozás.

A Bátaapátiban létesített kis-és közepes radioaktív hulladéktároló földtani kutatása, a vágathajtás és a tárolóterek kialakítása során több ezer méter gránitot harántoló fúrásban végeztünk méréseket és azok alapján szolgáltattunk információk a fúrási kivitelező, a geológusok, a tektonikusok, a hidrogeológusok, valamint a geotechtonikusok számára, illetve mindezeken keresztül a bányászati tevékenységet irányító bányamérnökök részére.

Kőzetmechanikai mérések (akusztikus hullámkép, sűrűség) és számítások

A szeizmikusan kemény kőzetek (a nyíróhullám sebesség Vs>1500 m/s) in situ geotechnikai állapotáról elsősorban az akusztikus és a sűrűség módszerek alapján lehet kvantitatív információt szerezni. Amellett, hogy a teljes akusztikus hullámkép felvétel megjelenítése alapján kijelölhetők az ép és a töredezett zónák, a felvételekből előállítható a kompressziós (Vp) és nyíróhullám (Vs) terjedési sebesség is. A sebességek önmagukban is jellemző, kvantitatív paraméterek, de további rugalmassági paraméterek is származtathatók belőlük. A sebességek trendjének tanulmányozása (a csökkenések és emelkedések mértéke és frekvenciája) fontos információt ad a kőzettömbök lehatárolásához. Megfelelően megválasztott mintavételezési technika esetén a mélyfúrás-geofizikai mérések segítségével a laborvizsgálati eredmények kiterjeszthetők az egész fúrásra.

A számított sebességek és a mért sűrűség segítségével meghatározhatók a különböző rugalmassági paraméterek, amelyek egy részét a kőzetmechanikai laborvizsgálatok során, a magokon közvetlenül is megmérik.

Bányavágatok kutatása mélyfúrás-geofizikai módszerekkel