Nyersanyag kutatás

A Geo-Log Kft. számos magyarországi szilárd nyersanyagkutatási projektben végzett szakmai tevékenységet. A szilárd nyersanyag kutatásban komoly előnyt jelent, hogy az általunk használt eszközök kis átmérőjűek (36-43-60 mm), így a méréseket a magfúrásoknál szokásos HQ (96 mm) és NQ (76 mm) átmérőben is el tudjuk végezni.

Feketeszén kutatás - UCG

A Geo-Log Kft végezte a mélyfúrás-geofizikai szelvényezést a mecseki széntelepek elgázosításos (UCG) kitermelését célzó projektben. A 400-600 m mély magfúrásokban a hagyományos mérések (ellenállás, természetes gamma, sűrűség, neutronporozitás, akusztikus hullámkép) mellett akusztikus lyukfaltelevízió mérést (ABI) végeztünk, amely segítségével a terület földtani felépítése és a széntelepek települése volt modellezhető. A széntelepek helyét és minőségét első sorban a sűrűség- és természetesgamma mérések alapján határoztuk meg.

Mecsek, szénkutatás

A konszolidált, mezozoós képződményekben az akusztikus hullámkép mérésével a kompressziós és a nyíróhullám terjedési sebességeket meghatároztuk a fúrások teljes hosszán. A sűrűségmérés eredményeivel kombinálva kiszámítottuk a kőzet mechanikai állapotának jellemzőit, a nyírási modulust, Poisson-arányt és a Young modulust, stb. Ezen rugalmassági paraméterek ismerete a mélység függvényében kulcsfontosságú az UCG eljárás tervezéséhez és kivitelezéséhez. A számított értékek jó egyezést mutattak a magmintákon végzett labormérések eredményeivel. Az akusztikus képalkotó eszközzel végzett mérések alapján kijelölt repedezett, gyengült zónák, valamint a jelölt síkok irányának statisztikai vizsgálata lehetőséget adott részletes szerkezetföldtani következtetésekre.

Mecsek, ABI

Uránkutatás

Az utóbbi években 8-900 m mélységig végeztünk mélyfúrás-geofizikai méréseket a Mecsekben mélyült uránérckutató fúrásokban. A mérések célja az uránban dúsult rétegek kijelölése, perspektivikus voltuk eldöntése mellett a kőzetösszlet mechanikai állapotára, a harántolt rétegsorra vonatkozó minél több és pontosabb információ szerzése volt. A technikai méréseken (lyukátmérő, hőmérséklet, lyukferdeség) túl természetes gamma, elektromos ellenállás, sűrűség, akusztikus hullámkép mérése szerepelt a programban. Az uránérc telepek paramétereit első sorban a természetesgamma-mérés alapján határoztuk meg, az urántartalmú szakaszokon a természetesgamma-mérést spektrálgamma-szelvényezéssel vagy 10 cm-enként végzett, 30 másodperc gyűjtési idejű pontmérésekkel egészítettük ki.

Mecsek, uránkutatás

Lignitkutatás

Cégünk évtizedek óta részt vesz a visontai felszíni lignitkutatásban, ahol 1990 óta összesen 982 db fúrásban végeztünk méréseket. A mélyfúrás-geofizika célja a lignittelepek vastagságának és minőségének megadása, a fejtést meghatározó homokkövek elhelyezkedésének kijelölése, valamint a permeábilis és impermeábilis szakaszok elkülönítése. A permeábilis szakaszok pontos meghatározása a lignitkutatásban nagyon fontos, mert a felszíni bányászat víztelenítését biztosító ejtő- és víztermelő kutakat ezen mérések alapján képezik ki. Az általános mérési programban ennek megfelelően a technikai mérések (lyukátmérő, hőmérséklet, lyukferdeség) mellett természetesgamma, ellenállás- és sűrűségméréseket végzünk. A kisátmérőjű fúrásokban ez a mérési program kiegészül az akusztikus hullámkép és mikroellenállás mérésekkel. Az extrém nagy átmérőjű (440 vagy 609 mm) határvédő kutakban a mélyfúrás-geofizikai szelvényezés (elsősorban a sűrűségmérés) komoly kihívást jelent, azonban a szondák megfelelő kalibrálásával a kulcsfontosságú méréseket még ilyen körülmények között is sikerült megfelelő pontossággal elvégeznünk.

Visonta, 200 mm-es átmérő

Visonta, 609 mm-es átmérő