Vízföldtani Napló összeállítása

A Napló összeállításhoz az alábbi adatokra van szükségünk:

  • Geodézia: EOVX, EOVY koordináták, a csőtető, az aknaperem és a terepszint tengerszint feletti magassága (hivatalos geodéta által készített, aláírt, lepecsételt bemérési jegyzőkönyv, csatolva a GNSS szolgáltatás igénybevételéről szóló igazolást!), valamint helyszínrajz a területről (A tapasztalatok alapján ezzel a jegyzőkönyvvel volt a legtöbb probléma az adat-összeállítás leadásakor, ezért ha szükséges, tudunk mintát küldeni);

  • A tulajdoni laphoz mellékelt térkép (1:10.000, 1:25.000, lehetőleg mindkettő!, de nem szükséges hiteles másolat), pontos helyrajzi szám, a kút tulajdonosának neve;

  • Fúrómesteri furadékleírás, valamint a furadékminták, fúróberendezés típusa, száma, fúrási eljárás;

  • A munkálatok kezdete, vége, műszaki vezető neve;

  • Vízjogi létesítési vagy Vízjogi Fennmaradási engedély digitális másolata.