Földtani kutatás

A Geo-Log Kft. számos kiemelkedően fontos, nemzeti és nemzetközi földtani kutatási programban végzett mélyfúrás-geofizikai méréseket, integrált szelvény értelmezést és földtani modellezést. A földtani kutatás során törekedni kell a legteljesebb mérési program elvégzésére, a mérések komplex értelmezésére más módon szerzett információk integrálásával. Az integrált értelmezés kapcsán a mélyfúrás-geofizikának a következő feladatoknál van szerepe:

• fúrómagok és karotázs mérések korrelációja

• pontszerű laboradatok kiterjesztése és összehasonlítása a fúrás menti folytonos mérések adataival, eredményeivel

• a VSP mérés idő-mélység meghatározása

• akusztikus sebesség és sűrűség szelvények feldolgozása szintetikus szeizmogram előállításához

• ellenállás szelvények adatszolgáltatása a felszíni geoelektromos mérések feldolgozásához

Szelvény értelmezés

A földtani kutatás során a szelvény értelmezés komplex feladat, amelyet az integrált földtani modellezés elvárásainak megfelelően végzünk el. Felmerülő feladatok:

 • kompozit szelvényrajzok elkészítése

 • kőzettani rétegsor meghatározása

 • porozitás meghatározása és hidrogeológia paraméterek számítása

 • vízbeáramlási és víznyelési szakaszok kimutatása (igen kis hozamok esetén is)

 • repedezett szakaszok és repedésirányok meghatározása

 • rétegdőlések meghatározása

 • lyukfaldeformációk vizsgálata

Hidrogeológiai paraméterek, a szivárgási tényező és porozitás számítása kvarter és felső-pannon rétegekre.

Hőimpulzusos áramlásmérés kiértékelése repedezett gránitban (Bátaapáti projekt). A jelölt vízbeáramlási helyek repedésekhez kötődnek, melyeket igazol az akusztikus lyukfal mérés (ABI) és a fajlagos ellenállás mérés is.

BHTV mérések értékelése magfotók segítségével. A felvételen jelölhető szinuszok rétegdőlések.

Referenciák

Cégünk az elmúlt évtizedekben több nagy hazai és külföldi földtani alapkutatási projektben vett részt:

 • Bátaapáti (1996-), kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végső, mélygeológiai elhelyezésének földtani kutatása és a felszín alatti tároló térség kialakítását támogató mérések

 • Püspökszilágy (1999-2006), kisaktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének földtani kutatása

 • BAF (Bodai Agyagkő Formáció, 1990-), nagy aktivitású radioaktív hulladékok végső, mélygeológiai elhelyezésének földtani kutatása

 • Paks II (2015-2016) tervezett új atomerőművi blokkok telephelyengedélyéhez szükséges földtani kutatás

 • Visaginas, Litvánia (2012), Visaginasi atomerőmű telephelykutatása

 • Krsko, Szlovénia (2014), Radioaktív hulladéktároló földtani kutatása