Kútvizsgálati mérések és értelmezésük

Geo-Log offers well testing and monitoring methods for water and thermal wells to assess the static well condition, well integrity and to measure dynamic well properties as in- and out-flow profiles of the individual layers, full flow capacity of the well and possible cross flow potential. The standard well test program starts with measuring the well conditions, determine total depth, casing structure, location of filtered sections, temperature, flow-parameters and fluid properties. To check the well integrity, we always recommend running Cement Bond Log (CBL) in a cased well. Geo-Log executes CBL with recording the full wave sonic response and calculates bond index along the cased interval. Geo-Log is prepared to run logging in dynamic conditions of flowing well. The measured main parameters are temperature, flow-rate, fluid resistivity and transparency and dynamic fluid level. Well capacity is measured at different production rates and with pre-agreed flow back time. For the well fluid quality check, we are taking samples at the given depth and at the surface with liquid and gas separation. Samples are analyzed in accredited laboratory. Interpretation of the measurements answers the main questions of water wells, what quality, how much fluid and from where flows into the well. Perforation effectiveness and contribution to the total production are calculated and reported. Depth of possible leaking points, danger of contamination is part of our final report.

Mélyfúrás-geofizikai és kútvizsgálati mérések szakértése, felülvizsgálata

Kútegyütthatás vizsgálatok

A vízadó réteg(ek) hosszútávú termelésének tervezéséhez meg kell ismerni a vízföldtani tulajdonságai(ka)t. A termelő kútban végzett tesztekkel egyidejűleg egy vagy több szomszédos kút vízszintjét vagy mélységi nyomását regisztrálni. A Vizsgálat megmutatja az egyes kutak egymásra gyakorolt hatását és a vízadó hosszú távú viselkedése.

Termálkút monitoring

Gázszeparálás, folyamatos gázmennyiség-regisztrálás

A magyarországi hévízkutak jelentős részénél a termelt vízzel együtt nagy mennyiségű gáz is megjelenik a felszínen. Egyes területeken ezen gázok nagy metántartalommal rendelkeznek, aminek hasznosításra egyre gyakrabban telepítenek a kút tulajdonosai gázmotorokat, amiből hő- és villamos energia nyerhető. A kutak gáztartalmának meghatározása főáramkörű gázszeparálással történik. A mérési módszer lényege a következő: az üzemeltető által megadott tipikus üzemi vízhozammal üzemelő kút vizét főáramkörű szeparátoron vezetjük keresztül. A vízhozam állandósulása után 120 percen keresztül mérjük és regisztráljuk a vízhozamot, gázhozamot, víz- és gázhőmérsékletet. A gyűrűstérben kiváló gázt a Megrendelő kérésére szintén bevezetjük a szeparátorba. A szeparálás befejezésekor szeparált és oldott gázmintát veszünk a laboratóriumi vizsgálatok céljára.

A mérés eszközei:

  • Főáramkörű szeparátor (a mérete vízhozam és gázhozam függő)

  • Indukciós vízóra vagy vízóra

  • Turbinás gázóra

  • Hőmérő

  • Logbox adatrögzítő

Különböző méretű szeparátorok:

Hőmérsékletmérések komplex értelmezése

Hidrodinamikai számítások (áramlás-, nyomás- és hőmérsékletmérések együttes értelmezése)